Podziel się wiedzą z innymi.

Obecnie proces ten składa się z kilku głównych etapów i może zająć od ok. 1,5-2 miesięcy:

I. Przede wszystkim należy zacząć od sprawdzenia zdolności oraz przygotowania dokumentacji.

! ważne jest aby dokumenty związane ze źródłem dochodu (np. umowa o pracę, zlecenia itd.) były przygotowane przez pracodawcę/zleceniodawcę – zaświadczenia o zatrudnieniu i dochodach co do zasady są wymagane na drukach bankowych

(kliknij tytuł wpisu, żeby rozwinąć)

II. Zawarcie niezbędnych umów dotyczących zakupu nieruchomości.

! w większości przypadków, do umowy zakupu z rynku wtórnego wymagana jest umowa przedwstępna (może być zawarta w formie notarialnej, ale nie ma takiej konieczności); są banki, które mogą przyjąć wniosek w oparciu o oświadczenie zbywcy

!! w przypadku rynku pierwotnego możliwe jest w początkowym etapie, zawarcie umowy tzw. rezerwacyjnej, natomiast po uzyskaniu decyzji kredytowej lub już w początkowym etapie, w zależności od praktyki, zawierana jest „umowa deweloperska”(zawarcie umowy rezerwacyjnej na lokal, poświadczonej u notariusza)

III. Złożenie wniosków – z kompletem dokumentów dochodowych, formularzy bankowych oraz dokumentów dotyczących nieruchomości składamy zapytanie do Banków o określenie możliwości kredytowych.

! Banki obecnie mają 21 dni na udzielenie decyzji – na ten czas ma wpływ komplet niezbędnych dokumentów; jeżeli wystąpią braki lub Bank będzie wymagał dokumentów uzupełniających przedstawione informacje, czas ten może ulec zawieszeniu i fizycznie okres procesowania będzie dłuższy

IV. Decyzja kredytowa – po zapoznaniu się z dokumentacją, Bank wydaje decyzję, z którą według ustawy o kredytach hipotecznych mamy 21 dni na podjęcie działania o wyborze.

! decyzja kredytowa jest w rozumieniu ustawy ofertą ze strony Banku – dzięki temu ze spokojem o pewność otrzymania kredytu, można przystąpić do kolejnych kroków

V. Zawarcie umowy „deweloperskiej”/umowy kupna-sprzedaży przed notariuszem – po uzyskaniu decyzji kredytowych, możemy przystąpić do zawarcia umowy ze zbywcą.

! zawarta przed notariuszem umowa jest obowiązującym dokumentem, dzięki któremu Bank może przedstawić umowę kredytu – wskazywany jest między innymi numer rachunku zbywcy, który z punktu widzenia bezpieczeństwa transakcji

!! w przypadku umów z rynku wtórnego i występującego kredytu zbywcy, konieczne będzie przedstawienie w procesie kredytowym, zaświadczeń o saldzie kredytu i numerze rachunku, a jeżeli na inwestycji dewelopera jest udzielony kredyt inwestycyjny – wstępna zgoda na „bez ciężarowe odłączenie hipoteki” (promesa Banku dewelopera, że będzie można wydzielić księgę wieczystą z istniejącej nieruchomości, obciążonej obecnie kredytem), która później przy umowie przeniesienia własności stanowi zobowiązanie do wydzielenia nieruchomości nieobciążonej hipoteką

VI. Umowa kredytu – zawarcie samej umowy kredytu nie jest wystarczającą czynnością, żeby zakończyć proces; konieczne jest też wypłacenie środków z kredytu, co może mieć miejsce, gdy złożony zostanie wniosek o wypłatę oraz spełnione warunki wypłaty kredytu.

! jeżeli umowa kredytu zawierana jest na zakup z deweloperem, podpisywana jest również umowa cesji przelewu wierzytelności (zabezpieczenie na czas budowy inwestycji, jeżeli nie została ona odebrana technicznie)

!! w przypadku nieruchomości kupowanej "z drugiej ręki", jeżeli sprzedający miał kredyt na zakup tej nieruchomości, konieczne będzie przedstawienie zaświadczenia o rozliczeniu i zamknięciu kredytu wystawione przez Bank sprzedającego (może być tak, że według umowy przedwstępnej najpierw trzeba spłacić kredyt sprzedającego, a potem zapłacić resztę należnej ceny sprzedającemu)

Myślę, że nie będzie krzywdzącą teza: większość Klientów kupuje swoją nieruchomość 1-2 razy w życiu. Tym samym z tego tytułu warto, by przy całej transakcji pomagał nam ktoś doświadczony. Wybór takiego eksperta pozostawiam preferencjom każdemu z Państwa.

Nie mniej zapraszam do kontaktu ze mną.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#jaksieprzygotowaćdokredytu #jakwyglądaproceswnioskowaokredyt #kredythipotecznydlakogo #proceskredytowy #wnioskowanieokredyt #zróbtozpomocąeksperta

Więcej moich wpisów znajdziecie Państwo również na stronie Kancelarii Finansowej Oliwa: http://www.oliwafinanse.pl/blog