Podziel się wiedzą z innymi.

Najważniejszym aspektem, o który warto zadbać to czas do kiedy sprzedający nieruchomość daje na uzyskanie kredytu. Optymalnym okresem jest 1,5-2 miesiące. Krótsze okresu mogą generować dodatkowe ryzyko związane z niepowodzeniem transakcji.

Rozeznanie wśród ofert kredytowych powinno być pierwszym krokiem działania, ale świadomie przedstawiam to dopiero po powyższym akapicie – doświadczenie nadal pokazuje, że nie wszyscy Klienci rozpoczynają od podstaw, a jest tym określenie zdolności.

(kliknij tytuł wpisu, żeby rozwinąć)

Konsekwencją jest weryfikacja tego „czy stać mnie na tą nieruchomość?”

Częścią składową sprawdzenia zdolności kredytowej są zobowiązania – karty kredytowe, limity w rachunkach, posiadane kredyty. Ich występowanie ma wpływ na określaną przez Bank kwotę kredytu, którą będzie udzielał.

Czasami posiadanie karty czy debetu w rachunku, będzie wiązało się z jej zamknięciem – Bank może wymagać zamknięcia jako warunku zanim wypłacony zostanie kredyt. Zwracam na to uwagę w kontekście pierwszego akapitu – zamykanie karty kredytowej nie odbywa się „z dnia na dzień”. W limitach w rachunku (tzw. debetach) czy kartach kredytowych występują tzw. okresy wypowiedzenia – zazwyczaj 30 dni (w przypadku karty może to być jeszcze dłużej, bo okres wypowiedzenia liczony jest po 1 pełnym okresie rozliczeniowym bez płacenia kartą).

Poza zobowiązaniami, które są własnością wnioskującego, również cykliczne lub jednorazowe spłaty, wykonywane w imieniu osób bliskich/trzecich, mogą zostać przyporządkowane do wnioskującego o kredyt. W konsekwencji tego rodzaju zobowiązań nie należy wykonywać, a jeżeli już miało to miejsce – lepiej dołączyć oświadczenie do wykonanej transakcji.

Aspektów dotyczących przygotowania jest znaczna ilość - będę to rozwijał w kolejnych wpisach.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#jakprzygotowacsiedokredytu #kredythipoteczny #jakiwybrackredyt #szukamkredytu #pierwszemieszkanie #swiadomykredytobiorca #gdziepokredyt #ekspertfinansowy

Więcej moich wpisów znajdziecie Państwo również na stronie Kancelarii Finansowej Oliwa: http://www.oliwafinanse.pl/blog