Podziel się wiedzą z innymi.

W okresie ostatnich 3 latach rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego bardzo odczuwalnie doprowadziły do zmian w ofertach i możliwościach kredytowania. Jest to również konsekwencja ryzyk rynkowych, które pośrednio przyczyniają się do tego, ile dzisiaj trzeba udokumentować wkładu własnego.

(kliknij tytuł wpisu, żeby rozwinąć)

Ilość koniecznych własnych pieniędzy do przedstawienia przy kredycie zależy od celu, na który ten kredyt ma zostać przeznaczony. Inną kwestią jest wartość przedstawianego zabezpieczenia - czyli na jaką wartość zostanie oszacowana nieruchomość, która będzie stanowić zabezpieczenie kredytu (zabezpieczenie jest ustanawiane poprzez wpisanie do księgi wieczystej informacji, że ta nieruchomość jest obciążona zobowiązaniem, które jeżeli nie będzie spłacane, może być odzyskane poprzez np. licytację komorniczą).

Celem kredytu może być zakup nieruchomości mieszkalnej - domu/mieszkania, ale może to być również zakup działki wraz z budową domu. Adekwatnie do przeznaczenia kredytu można wyróżnić 2 progi kwotowe: w większości przypadków wymóg minimum 10% wkładu własnego - stosowany przy celach tzw. mieszkalnych (zakup domu/mieszkania na rynku wtórnym/pierwotnym, działki budowlanej) oraz pozostałe na poziomie 60-70% wartości zabezpieczenia (ewentualnie 50%, gdy cel jest niemożliwy do określenia.

Zwrócę uwagę na świadomy podział, gdzie wyróżniam ilość wkładu własnego, a wartość zabezpieczenia. Wprost ujmując - jeżeli chcesz kupić nieruchomość mieszkalną musisz pokazać, że masz przynajmniej 10% własnych środków, licząc od wartości transakcji. Natomiast kiedy dysponujesz jakąś nieruchomością, którą można przedstawić jako zabezpieczenie - możesz otrzymać 60-70% jej wartości w postaci pieniędzy przelanych na Twoje konto na cel, który dokumentujesz (przykładowo na spłatę innych zobowiązań kredytowych czy kupno innej nieruchomości niemieszkalnej).

W tym momencie pojawia się kwestia "LTV", czyli dopuszczalnego progu obciążenia nieruchomości kredytem - wprost, na jaką część Twojej nieruchomości, otrzymasz pieniędzy, które wykorzystasz na dokumentowany cel. Jeżeli ilość tych środków to więcej niż 80% wartości zabezpieczenia, to od tego, co przekracza 80% jest ubezpieczane od tzw. "niskiego wkładu".

Ubezpieczenie niskiego wkładu jest stosowane we wszystkich Bankach, udzielających kredytu powyżej 80% wartości zabezpieczenia, ale nie w każdej ofercie wiąże się to z jakimkolwiek kosztem dodatkowym.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

#ekspert #wiedza #wkladwlasny #kredythipoteczny #ilewkładuwłasnego #poradyodekspertafinansowego