Podziel się wiedzą z innymi.

Dochód z umowy zlecenia lub dzieło jest bardzo częstym źródłem dodatkowego zarobkowania, które poza umową o pracę (czasami też poza emeryturą), występuje w Polskich realiach wśród osób wnioskujących o kredyt. Niejednokrotnie mimo, że powinien być uzupełnieniem podstawowego stosunku pracy, jest istotną częścią wynagrodzeń społeczeństwa.

Kiedy i w jaki sposób zatem można ubiegać się o kredyt mając umowę zlecenie/dzieło?

(kliknij tytuł wpisu, żeby rozwinąć)

Dla Banków nie stanowi to problemu, że posiadasz źródło dochodu w takiej postaci, ale ważne jest kilka aspektów do tego, by otrzymać oczekiwaną kwotę kredytu, która została wyliczona w oparciu o badanie zdolności.

Pierwsza sprawa to ciągłość umów występujących w poprzednich miesiącach. Między umowami zlecenie/dzieło musi być zachowana kontynuacja przynajmniej przez okres 12 miesięcy. To znaczy, że jeżeli zleceniodawca wystawia co miesiąc od 12 miesięcy umowy - warunek jest spełniony.

Jednak druga ważna kwestia to zdolność kredytowa. Mniejsze ma to znaczenie jeżeli wniosek o kredyt jest składany na początku roku lub jeżeli cały poprzedni rok występowały umowy. Bardziej oddziałuje na zdolność fakt, że niektóre Banki liczą średnią z tego źródła dochodu na zasadzie średniego dochodu (kwota/12) za poprzedni rok, nie zważając na średnią za ostatnie 12 miesięcy.

Trzeci aspekt, mniej problematyczny, ale w jakimś stopniu znaczący to potwierdzenia zapłaty za umowy. Generalnie istotna większość zleceniodawców wypłaca wynagrodzenia na konto. Natomiast, gdy to się nie dzieje, koniecznym dokumentem są rachunki z umów. Ewentualnym zastępstwem może być wystawione zbiorcze zestawienie kwot i okresów/terminów zapłat za umowy. Niezależnie od konieczności przedstawiania potwierdzeń zapłaty z tytułu umów, wymogiem dodatkowym będzie przedstawienie zaświadczenia od zleceniodawcy wypełnione na druku Bankowym.

W oparciu o powyższe informacje, możesz zauważyć, że konieczna jest wiedza, gdzie skierować zapytanie, aby otrzymać oczekiwaną kwotę kredytu. Nie są to powszechne informacje - dlatego zachęcam do kontaktu ze mną.

Napisz, zadzwoń - pomogę.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#szukameksperta #gdziepokredyt #zleceniedzielo #sprawdzonydoradca #kredythipoteczny #czymamzdolnosc #najczestszepytania #polecamspecjaliste