Podziel się wiedzą z innymi.

Najczęstszym pytaniem po uzyskaniu kredytu jest kwestia dochowania formalności i terminów zawartych w umowie kredytowej. We wcześniejszych wpisach wskazywałem na konieczność złożenia dyspozycji uruchomienia kredytu po podpisaniu umowy kredytu, żeby umowa z Bankiem weszła w życie. Ale co musisz zrobić po tej czynności? - wyjaśnię szerzej w dalszej treści.

(kliknij tytuł wpisu, żeby rozwinąć)

W zależności od przeznaczenia kredytu, obowiązują inne czynności, jak również są zobowiązania niezależne od celu kredytu.

Zakup nieruchomości z rynku pierwotnego - transze:

  • żeby uruchomić poszczególne transze, zazwyczaj należy z wyprzedzeniem ok. tygodnia pojawić się w Banku, celem wypłacenia kolejnych środków z kredytu (! - nie zachowanie terminu wpływu pieniędzy na konto dewelopera, może spowodować koszt w postaci odsetek; wyprzedzenie kilkudniowe spowodowane jest tym, że Bank w większości sytuacji dla bezpieczeństwa Klienta, weryfikuje inwestycję dewelopera, aby sprawdzić czy są wykonane deklarowane prace)
  • gdy nastąpi wypłacenie wszystkich transz, wykonywany jest odbiór techniczny i nadawany przez urząd gminy/miasta adres nieruchomości (! - jest to ważne o tyle, że w oparciu o informację z urzędu dotyczącą adresu, przygotowywane są dokumenty do wykonania wpisu do księgi wieczystej)

Dla kredytu przeznaczonego na wykończenie/remont lub budowę domu, Bank wymaga, by wykonane prace dokumentować fotografiami - nie ma konieczności przedstawiania faktur na zakup materiałów czy robociznę.

Czynnością wspólną dla zakupu z rynku pierwotnego oraz wtórnego, konieczne będzie zawarcie aktu notarialnego przenoszącego prawo własności. Przy tej czynności można skorzystać z obecności notariusza, który w naszym imieniu wykona bardzo istotne zobowiązanie - złoży wniosek o wpisanie hipoteki, dokonując tym samym zabezpieczenia kredytu nieruchomością. Oczywiście wniosek o wpis, można dokonać samemu (składając odpowiednie dokumenty w sądzie wieczystoksięgowym), jednak w przypadku gdy zdarzyłby się błąd w formalnościach, wydłuży się też czas realizacji i dłuższego okresu płacenia wyższego oprocentowania z tytułu ubezpieczenia "pomostowego".

! - po złożeniu wniosku o wpis hipoteki, konieczne jest opłacenie podatku w kwocie 14 zł (formularz PCC-3 należy złożyć albo wysłać pocztą w ciągu 14 dni roboczych od złożenia wniosku; gdy robi to notariusz, opłatę na podatek wnosi on)

!! - warunkiem dopełnienia konieczności ustanowienia wpisu, należy dostarczyć do Banku zawiadomienia o wykonania wpisu do KW (część Banków domaga się również uzyskania odpisu z KW - wtedy należy poza zawiadomieniem, pobrać odpis udając się do sądu)

Podobnie w przypadku innych celów kredytu, musi zostać wpisany na hipotekę nieruchomości (notariusz uczestniczy tylko w procedurze zakupu nieruchomości, więc w pozostałych celach należy wykonać wpis we własnym zakresie - polecam korzystanie z wzorów dostępnych w internecie).

W sporadycznych sytuacjach (oferta kilku Banków), wymagane jest zawarcie w akcie notarialnym tzw.oświadczenia o poddaniu się egzekucji. W takich przypadkach zazwyczaj najlepiej pokazać notariuszowi umowę kredytu.

Kolejnym krokiem, niezbędnym do wypełnienia koniecznych zobowiązań, jest ubezpieczenie nieruchomości (zawsze, gdy kredyt jest zabezpieczony nieruchomością, musi być ona ubezpieczona od ognia i innych zdarzeń losowych). Ubezpieczenie można podpisać w Banku lub dowolnie wybranym towarzystwie - wtedy należy pamiętać o pobraniu z Banku umowy cesji z ubezpieczenia -> dostarczenia jej do towarzystwa ubezpieczeń -> do Banku razem z polisą i potwierdzeniem opłacenia składki ubezpieczenia.

Dodatkowo przy założeniu, że Bank przedstawia ofertę kredytu z opcją wymaganego ubezpieczenia na życie, należy pamiętać o przedstawianiu polisy ubezpieczenia (tak jak ubezpieczenia nieruchomości) - w większości umów obarczone to jest wzrostem marży.

Niezależnie od tego, ile czynności koniecznych do wykonania zapamiętałeś przy umowie kredytu, zawsze warto kontaktować się z ekspertem finansowym i korzystać z pomocy - dzięki temu masz gwarancję, że o niczym nie zapomnisz.

---------------------------------------------------------------------------------------------

#nacozwrocicuwagejakjużdostanieszkredyt #maszkredytniezapomnijo #cozrobiczebywyplacickredyt

Więcej moich wpisów znajdziecie Państwo również na stronie Kancelarii Finansowej Oliwa: http://www.oliwafinanse.pl/blog